نحوه تايپ سئوالات در يک قالب استاندارد

با استفاده از نرم افزار Notepad یک فایل متنی (txt. ) ایجاد و سئوالات را به صورت زیر در آن قرار دهید.هر سئوال باید در 5 خط و يا بيشتر تایپ گردد ، خط اول به عنوان جداکننده در نظر گرفته می شود و همیشه خالی است . سئوالات در داخل فایل با همین فرمت و پشت سرهم قرار می گیرند

در موقع تایپ دقت کنید که شماره سئوال و شماره گزینه ها همجون الف و ب و ج و د نباید تایپ شود

گزینه های هر سئوال بطور پیش فرض 4 گزینه در نظر گرفته می شود ولی شما می توانید بین 2 تا 8 گزینه برای هر سئوال در نظر بگیرید.

در زیر فرمت استاندارد تایپ سئوال آورده شده است

خط اول خالی
خط دوم پارامترهای مربوط به گزینه درست، اجازه چرخش، تعدادگزینه ها را مشخص می کند. هر پارامتر دارای یک مقدار است که به صورت ;«مقدار»= «پارامتر» در نظر گرفته می شود که در آن به جای «پارامتر»، نام پارامتر مورد نظر همچون ans,AllowExchange,Count و .... قرار داده می شود و به جای «مقدار» هم باید عددی که می خواهید به پارارمتر مورد نظر تخصیص دهید، قرار می دهید. برای مثال مقدار پارامتر ans می تواند عددی بین 1 تا 8 باشد و یا مقدا پارامتر count باید عددی بین 2 تل 8 باشد. پارامترها در داخل کروشه محصور می شوند مثال :[ans=3] و يا [Ans=3;AllowExchange=1;] و يا [Ans=1;AllowExchange=1;Count=2]  عبارت AllowExchange به کامپيوتر اجازه مي دهد که گزينه هاي سئوال  را در زمان آزمون جابجا کند / خیر. اگر مقدار اين عبارت 1 باشد و یعنی کامپیوتر مجاز است جای گزینه ها را عوض کند   و اگر مقدار اين عبارن صفر باشد یعنی کامپیوتر نباید جای گزینه ها را عوض کند . برای اطلاع از مفهوم اين عبارت ها در نمونه سئوالات زیر موس را بر روی قسمت هاي مورد نظر نگهدارید.
خط سوم حاوی اصل سئوال است دقت شود که کل سئوال در یک خط تایپ شود ولو اینکه اندازه آن بیشتر از یک خط باشد
خط جهارم ؛ پنجم ، ششم و هفتم مربوط به گزینه های الف تا دال می باشد که به ترتیب و بدون گذاشتن الف یا ب یا ج یا دال نوشته می شوند

در زیر چند سئوال با فرمت استاندارد تایپ شده است

-------------------------------------------------------------Example.txt----------------


[Ans=4;AllowExchange=0;]
ويژگي هاي كامپيوتر كدامند ؟
سرعت ، دقت ، صحت
سرعت ، دقت ، قابليت اطمينان
سرعت ، قدرت ، دقت
الف و ب

[Ans=1;AllowExchange=1;Count=2;]
گزینه صحیح را انتخاب کنید
روالها دستورالعمل هاي دقيقي است كه مشخص مي كند چه كاري ، توسط چه كسي ، چگونه و چه وقت انجام شود
روالها دستورالعمل هاي گام به گامي است كه معلوم مي كند چه كاري ، توسط چه كسي و با چه هزينه اي انجام شود

[Ans=2;AllowExchange=1;]
كدام گزينه در نمودار يك سيستم اطلاعاتي جاي نمي گيرد
بازخورد
حافظه
ورودي و خروجي
كنترل

[Ans=3;AllowExchange=1;]
روشها (procedures) مشخص مي كنند كه چه كاري ........... انجام شود
توسط چه كسي و با چه هزينه اي
چه وقت و توسط جه كسي و با چه هزينه اي
چه وقت و چگونه و توسط چه كسي
چه هنگامي و توسط چه كسي و در چه زماني

[Ans=4;AllowExchange=1;]
رويه يا روال (procedure) چيست
بخشي از سيستم است كه مربوط به كنترل كيفي مي باشد
بيانگر سيستم ها و اهداف يك سازمان است
دستورالعمل هاي گام به گامي است كه معلوم مي كند چه كاري ، توسط چه كسي و با چه هزينه اي انجام شود
دستورالعمل هاي دقيقي است كه مشخص مي كند چه كاري ، توسط چه كسي ، چگونه و چه وقت انجام شود
-------------------------------------------------------------End of Example.txt----------------