لیست خدمات و نرم افزار های قابل سفارش
#عنوانقیمتعملیات
1نرم افزار مبدل متون داس به ويندوز4360000 ریال افزودن به سبد خرید
2 نرم افزار مبدل متون ويندوز به داس4360000 ریال افزودن به سبد خرید
3 فونت بارکد327000 ریال افزودن به سبد خرید
5اشتراک یک ساله مدیریت فایل با 500 مگ فضا و 30 کاربر3350000 ریال افزودن به سبد خرید
7نرم افزار آب بها650000000 ریال افزودن به سبد خرید
8لایسنس یکساله نرم افزار آب بها135000000 ریال افزودن به سبد خرید
9لایسنس شش ماهه نرم افزار آب بها71250000 ریال افزودن به سبد خرید
10لایسنس سه ماهه نرم افزار آب بها36375000 ریال افزودن به سبد خرید
11لایسنس یک ماهه نرم افزار آب بها12500000 ریال افزودن به سبد خرید
12لایسنس یک ساله سامانه های خدمات آنلاین43200000 ریال افزودن به سبد خرید
13لایسنس شش ماهه سامانه های خدمات آنلاین91200000 ریال افزودن به سبد خرید
14لایسنس سه ماهه سامانه های خدمات آنلاین11640000 ریال افزودن به سبد خرید
15لایسنس یک ماهه سامانه های خدمات آنلاین4000000 ریال افزودن به سبد خرید